Privacybeleid

30 oktober 2020

1.Introduction

Dit privacybeleid (samen met onze algemene voorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft het type informatie dat we van u ("u / uw") verzamelen door het gebruik van onze diensten ("diensten"), of de gebruik van onze website (s) https://craftaz.co.uk, https://craftaz.fr, https://craftaz.it, https://craftaz.fr, https://craftaz.de, https://craftaz.pl, https://craftaz.eu, craftaz.nl ("Website"), hoe die informatie door ons kan worden gebruikt of bekendgemaakt en de veiligheidsmaatregelen die we gebruiken om deze te beschermen.

Onze website en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. We vragen u daarom de privacyverklaringen van andere websites en applicaties te lezen om hun informatiepraktijken te begrijpen.

We hebben dit privacybeleid opgesteld om zo duidelijk en beknopt mogelijk te zijn. Lees deze aandachtig door om ons beleid met betrekking tot uw informatie te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot onze website of de services, gaat u akkoord met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd veranderen en uw voortdurende gebruik van de website of de diensten wordt beschouwd als acceptatie van dergelijke wijzigingen, dus controleer regelmatig op updates.

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 oktober 2020 om nieuwe bepalingen toe te voegen aan het toepasselijke beleid met betrekking tot de AVG. Kom regelmatig terug om op de hoogte te blijven van updates van dit privacybeleid. Lees dit privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt. Uw aanvaarding van ons privacybeleid wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van onze website. Als u dit privacybeleid niet accepteert en niet akkoord gaat, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze website.

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de Britse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als u de kans krijgt om uw zorgen weg te nemen voordat u de ICO benadert, dus neem in eerste instantie contact met ons op. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Als u opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u deze e-mailen naar contact@craftaz.co.uk of gpdr@craftaz.co.uk

 

2. wie we zijn

2.1 Hier zijn de details die de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, bekend zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zegt dat we u als 'gegevensbeheerder' moeten geven:

- Het adres van onze Britse website is https://craftaz.co.uk

- Onze EU-websiteadressen zijn https://craftaz.fr, https://craftaz.it, https://craftaz.fr, https://craftaz.de, https://craftaz.pl, https: // craftaz.eu

- Onze bedrijfsnaam is Narizaonline LTD

- Ons geregistreerde adres is 28 Pytchley Street, NN1 5QY

- Onze aangewezen vertegenwoordiger of functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via contact@craftaz.co.uk of gpdr@craftaz.co.uk

2.2 We respecteren uw recht op privacy en zullen alleen persoonlijke informatie over OR verwerken die door u is verstrekt in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving die voor de doeleinden van dit privacybeleid betekent: (i) tenzij en totdat de AVG niet langer rechtstreeks van toepassing is in het VK, de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle nationale uitvoeringswetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt, in het VK en vervolgens (ii) eventuele opvolger van de AVG of de Data Protection Act 1998 en andere toepasselijke privacywetten. 

3. wat we kunnen verzamelen

3.1 Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon waarmee die persoon kan worden geïdentificeerd. Het bevat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

3.2 We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die we als volgt hebben gegroepeerd:

- Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie. Wanneer u e-mailt, belt, live chat of anderszins, kunnen we informatie verzamelen zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

- Contactgegevens omvatten factuuradres, factuuradres, e-mailadres en telefoonnummers.

- Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.

- Transactiegegevens bevatten details over betalingen en andere details van onze Services die u bij ons hebt gekocht.

- Technische gegevens omvatten het internetprotocol (IP) -adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en -locatie, typen en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website .

- Profielgegevens omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u gemaakte reserveringen, uw interesses, voorkeuren, feedback en antwoorden op enquêtes.

- Gebruiksgegevens bevatten informatie over hoe u onze website en services gebruikt.

- Marketing- en communicatiegegevens omvatten uw voorkeuren bij het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen en uw communicatievoorkeuren.

- Interactiegegevens omvatten alle informatie die u zou kunnen verstrekken aan discussieforums op de website.

- Cookies Gegevens zoals veel websites, gebruiken we "cookies" om uw ervaring te verbeteren en informatie te verzamelen over bezoekers en bezoeken aan onze websites. Raadpleeg het gedeelte "Gebruiken we 'cookies'?" sectie hieronder voor informatie over cookies en hoe we ze gebruiken en wat voor soort.

- Derden en informatie die we uit andere bronnen ontvangen. We kunnen informatie over u ontvangen als u een van de andere websites gebruikt die we beheren of via de Services die we leveren. In dit geval hebben we u, toen we die gegevens verzamelden, geïnformeerd dat deze intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op onze website zijn verzameld. We werken ook nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakenpartners, leveranciers, onderaannemers, advertentienetwerken, analyseproviders en aanbieders van zoekinformatie) en kunnen van hen informatie over u ontvangen.

- Analytics omvat analytische diensten van derden (zoals Google Analytics) om uw gebruik van de website te evalueren, activiteitenrapporten samen te stellen, demografische gegevens te verzamelen, prestatiestatistieken te analyseren en andere informatie met betrekking tot onze website en internetgebruik te verzamelen en te evalueren. Deze derde partijen gebruiken cookies en andere technologieën om te helpen analyseren en ons de gegevens te verstrekken. Door de website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door deze analyseproviders op de manier en voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid.

 

3.3 We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden in de wet niet als persoonlijke gegevens beschouwd, aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die zullen worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

3.4 [We verzamelen geen speciale categorieën persoonlijke gegevens over u (dit omvat details over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens). gegevens). We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

3.5 Onder AVG zullen we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens rechtmatig, eerlijk en transparant worden verwerkt, zonder dat dit uw rechten nadelig beïnvloedt. We zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken als ten minste een van de volgende grondslagen van toepassing is:

 1. a) U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. b) verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op verzoek van u stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract;
 3. c) verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen;
 4. d) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. e) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke is toegekend; en / of
 6. f) de verwerking is noodzakelijk voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd, zoals onze financiële betalingen, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder wanneer de betrokkene is een kind.

3.6 Als we persoonlijke informatie ontvangen tijdens het leveren van onze diensten aan u van een andere betrokkene, verwachten we dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt ​​om ervoor te zorgen dat de inhoud van dit privacybeleid onder hun aandacht wordt gebracht en dat u tijdens het proces hun toestemming hebt verkregen. .

3.7 In sommige gevallen kan het voor ons passend zijn om uw informatie te combineren met andere informatie die we mogelijk over u hebben, zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie of uw browse- of aankoopgeschiedenis. 

4. hoe we uw gegevens kunnen verzamelen en gebruiken

4.1 Wij (of externe gegevensverwerkers, agenten en onderaannemers die namens ons handelen) kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken door middel van verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, onder meer door:

Directe interacties. U kunt ons uw gegevens verstrekken door formulieren in te vullen via onze Website of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:

 1. a) huidige website-inhoud;
 2. b) gebruik maken van een van onze Services;
 3. c) maak een account aan op onze website;
 4. d) zich abonneren op onze diensten of publicaties;
 5. e) verzoeken om marketing naar u;
 6. f) meedoen aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 7. g) geef ons wat feedback.

 

4.2 Naast het bovenstaande kunnen we de informatie op de volgende manieren gebruiken:

 1. a) Om uw website-ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type inhoud en productaanbod te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.
 2. b) Om een ​​wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.
 3. c) Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrief, kunnen we u periodiek e-mails sturen. Als u geen promotionele e-mail meer van ons wilt ontvangen, raadpleeg dan de sectie "Hoe kunt u zich afmelden, informatie die u ons heeft verstrekt verwijderen of wijzigen?" sectie hieronder. Als u zich niet heeft aangemeld voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven, zult u deze e-mails niet ontvangen. Bezoekers die zich registreren of deelnemen aan andere sitefuncties, zoals marketingprogramma's en 'alleen voor leden' inhoud, krijgen de keuze of ze op onze e-maillijst willen staan ​​en e-mailberichten van ons willen ontvangen.
 4. d) Presenteer de inhoud van de website effectief aan u.
 5. e) Informatie en diensten verstrekken die u aanvraagt ​​of (met uw toestemming) waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren.
 6. f) Onze contracten met u uitvoeren.
 7. g) Om u de relevante Services te bieden
 8. h) Vertel je onze kosten.

 

4.3 Als u al onze klant bent, zullen we alleen elektronisch contact met u opnemen over zaken die vergelijkbaar zijn met hetgeen u eerder heeft verkocht.

4.4 Bent u een nieuwe klant, dan wordt er alleen contact met u opgenomen als u hiermee akkoord gaat.

4.5 We kunnen de links bijhouden die het meest worden gebruikt om ons in staat te stellen de meest nuttige informatie te verstrekken, maar we gaan ermee akkoord dergelijke informatie vertrouwelijk te houden en u wordt niet geïdentificeerd op basis van deze informatie.

4.6 Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een van de andere redenen die in deze sectie in 5 worden uiteengezet, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten door contact met ons op te nemen via [E-mailadres]. verwijder uw gegevens uit onze systemen. U erkent echter dat dit ons vermogen om u de best mogelijke [producten en] diensten te bieden, beperkt.

4.7 In sommige gevallen kan het verzamelen van persoonlijke gegevens een wettelijke of contractuele vereiste zijn, en zullen we beperkt zijn in de [producten en] diensten die we u kunnen bieden als u uw persoonlijke gegevens in deze gevallen niet verstrekt.

4.8 We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens in de volgende omstandigheden gebruiken:

 1. a) Waar we het contract moeten uitvoeren, staan ​​we op het punt het contract met u aan te gaan of zijn we met u aangegaan.
 2. b) Waar het nodig is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
 3. c) Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting

4.9 Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot onze marketingcommunicatie of het verzenden van directmarketingcommunicatie van derden naar u via e-mail of sms. U hebt het recht om uw toestemming voor marketing op elk moment in te trekken door contact met ons op te nemen via [E-mailadres], en wij zullen uw gegevens uit onze systemen verwijderen of uw gegevens naar onze "uitschrijflijst" verplaatsen. U erkent echter dat dit ons vermogen om u de best mogelijke diensten te verlenen, zal beperken.

4.10 Zoals hierboven al aangegeven, kunnen we met uw toestemming en / of waar wettelijk toegestaan, uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, wat ertoe kan leiden dat wij per e-mail en / of telefoon contact met u opnemen met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze Diensten. We gaan ermee akkoord dat we niets zullen doen waar we niet mee hebben ingestemd onder dit privacybeleid, en we zullen u geen ongevraagde marketing of spam sturen. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat we uw rechten volledig beschermen en voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG en de Privacy en elektronische communicatie (EG-richtlijn) Verordeningen 2003, zoals gewijzigd in 2004, 2011 en 2015. 

5. cookies

5.1 Alle cookies die door en op onze website worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige Engelse en EU-cookiewetgeving.

5.2 We gebruiken cookies om gebruikers te onderscheiden en om onze website te verbeteren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over cookies.

6. Waar we uw gegevens opslaan en beveiliging

6.1 We kunnen uw verzamelde gegevens overdragen naar opslag buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan buiten de EER worden verwerkt om uw bestelling uit te voeren en om onze Diensten te ontvangen en de betaling af te handelen. Als we gegevens buiten de EER opslaan of overdragen, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen de EER en onder de AVG. Dergelijke stappen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het gebruik van juridisch bindende contractuele voorwaarden tussen ons en eventuele derde partijen waarmee we samenwerken en het gebruik van de door de EU goedgekeurde modelcontractafspraken. Als u dit privacybeleid accepteert, geeft u ons toestemming om gegevens buiten de EER op te slaan of over te dragen als dit voor ons noodzakelijk is.

6.2 Wanneer we providers gebruiken die in de VS zijn gevestigd, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het privacyschild, dat vereist dat ze een vergelijkbare bescherming bieden voor persoonlijke gegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS. Zie voor meer informatie de Europese Commissie: EU-US Privacy Shield.

6.3 Gegevensbeveiliging is voor ons van groot belang en om uw gegevens te beschermen hebben we geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om gegevens die via onze website zijn verzameld te beschermen en te beveiligen. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, aannemers en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

6.4 We hebben procedures ingevoerd om met elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens om te gaan en zullen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een inbreuk wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

6.5 Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met deze regeling. We zullen doen wat we redelijkerwijs kunnen om uw gegevens veilig te houden.

6.6 Alle door u gedane betalingen worden versleuteld.

6.7 We hebben beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd, zoals een firewall, om alle gegevens te beschermen en een hoog beveiligingsniveau te handhaven.

6.8 Ondanks de veiligheidsmaatregelen die we nemen, is het belangrijk om te onthouden dat de verzending van gegevens via internet mogelijk niet volledig veilig is en dat u wordt geadviseerd om passende voorzorgsmaatregelen te nemen bij het verzenden van gegevens via internet naar ons en u het risico neemt dat het verzenden van die gegevens blijkt ondanks onze inspanningen niet veilig te zijn.

6.9 Als we u een wachtwoord geven bij registratie op onze website, moet u dit vertrouwelijk houden. Deel het alsjeblieft niet.

6.10 We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is, meestal de duur van onze relatie, en tot zeven jaar nadat onze relatie is beëindigd. Het kan echter zijn dat we persoonsgegevens voor een langere periode moeten bewaren om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wet- en regelgeving. We herzien onze verplichtingen voor het bewaren van gegevens om ervoor te zorgen dat we gegevens niet langer bewaren dan we wettelijk verplicht zijn.

7. openbaar maken van uw informatie

We mogen uw gegevens in de volgende gevallen vrijgeven:

7.1 We mogen uw gegevens in de volgende gevallen vrijgeven:

7.1.1 Als we ons bedrijf of ons bedrijf willen verkopen, kunnen we dit aan de potentiële koper bekendmaken.

7.1.2 We kunnen het bekendmaken aan andere bedrijven in onze groep.

7.1.3 We kunnen het openbaar maken als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of om het eigendom, de veiligheid of de rechten van anderen te beschermen.

7.1.4 We kunnen informatie uitwisselen met anderen om ons te beschermen tegen fraude of kredietrisico's.

 

7.2 We kunnen contracten sluiten met derden om namens ons diensten aan u te leveren. Deze kunnen betalingsverwerking, zoekmachinefaciliteiten, advertenties en marketing omvatten. In sommige gevallen hebben de derde partijen toegang nodig tot sommige of al uw gegevens. Dit zijn de derde partijen die toegang hebben tot uw gegevens:

NARIZAONLINE LTD, ASYNCORIGINS LTD

7.3 Wanneer uw gegevens vereist zijn voor een dergelijk doel, zullen we alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig, beveiligd en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij onder AVG worden behandeld. en de wet.

8. uw rechten

8.1 Wanneer u informatie verstrekt via onze website, krijgt u mogelijk opties om ons gebruik van uw gegevens te beperken. We streven ernaar om u sterke controle te geven over ons gebruik van uw gegevens (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, wat u kunt doen door u uit te schrijven via de links hierboven in dit privacybeleid.

8.2 Onder de AVG heeft u het recht om:

- gratis toegang vragen tot, verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard; gpdr@craftaz.co.uk, contact@craftaz.co.uk

- verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere persoon (dataportabiliteit);

- geïnformeerd worden over welke gegevensverwerking plaatsvindt;

- beperking van de verwerking;

- bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; en

- een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Vraag uw persoonlijke gegevens per e-mail op: gpdr@craftaz.co.uk, contact@craftaz.co.uk 

8.3 U hebt ook rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering zoals uiteengezet in sectie 11 hieronder.

8.4 U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) of we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of dat we van plan zijn uw informatie voor dergelijke doeleinden aan een derde partij te verstrekken.

8.5 Om een ​​van de voorgaande rechten af ​​te dwingen of als u andere vragen heeft over onze website of dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via contact@craftaz.co.uk

9. links naar andere sites

9.1 Houd er rekening mee dat onze algemene voorwaarden en ons beleid niet van toepassing zijn op andere websites die u bereikt via een link vanaf onze website. We hebben geen controle over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en we raden u aan het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

10. wijzigingen

10.1 Als we ons privacybeleid wijzigen, zullen we de wijzigingen op deze pagina plaatsen. Als we besluiten om, kunnen we u ook een e-mail sturen.

11. geautomatiseerde besluitvorming en profilering

11.1 In het geval dat we persoonlijke gegevens gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en die beslissingen een juridisch (of vergelijkbaar significant effect) op u hebben, hebt u het recht om dergelijke beslissingen aan te vechten onder de AVG, door menselijke tussenkomst te vragen en hun eigen standpunt, en het verkrijgen van een verklaring van de beslissing van ons.

11.2 Het recht beschreven in paragraaf 11.1 is niet van toepassing in de volgende omstandigheden:

 1. a) de beslissing is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en ons;
 2. b) de beslissing is bij wet toegestaan; of
 3. c) u heeft u expliciet toestemming gegeven.

 

11.3 Waar we uw persoonsgegevens gebruiken voor profilering, is het volgende van toepassing:

 1. a) Er zal duidelijke informatie worden verstrekt waarin de profilering wordt uitgelegd, inclusief de betekenis en de waarschijnlijke gevolgen;
 2. b) Er zullen passende wiskundige of statistische procedures worden gebruikt;
 3. c) technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om het risico op fouten tot een minimum te beperken en om dergelijke fouten gemakkelijk te kunnen corrigeren, worden geïmplementeerd; en
 4. d) Alle persoonsgegevens die voor profileringsdoeleinden worden verwerkt, worden beveiligd om discriminerende effecten als gevolg van profilering te voorkomen.

12.Algemene voorwaarden

12.1 Bezoek ook onze Algemene voorwaarden sectie waarin het gebruik, de disclaimers en de aansprakelijkheidsbeperkingen voor het gebruik van onze website worden vastgelegd.

13. uw toestemming

13.1 Door onze website te gebruiken en ter bevestiging, stemt u in met ons privacybeleid.

14 Geschillenbeslechting

14.1 De partijen zullen hun uiterste best doen om te goeder trouw te onderhandelen en elk geschil te beslechten dat kan voortvloeien uit of verband houdt met dit privacybeleid of een schending ervan.

14.2 Als een dergelijk geschil niet in der minne kan worden opgelost door middel van gewone onderhandelingen tussen de partijen, of een van beide of beide is of wil niet deelnemen aan dit proces, kan elke partij de andere schriftelijk voorstellen gestructureerde onderhandelingen aan te gaan met de hulp van een volledig geaccrediteerde bemiddelaar alvorens zijn toevlucht te nemen tot geschillen.

14.3 Als de partijen het niet eens kunnen worden over een bemiddelaar, of als de overeengekomen bemiddelaar niet kan of wil optreden en een alternatieve bemiddelaar niet kan worden overeengekomen, kan elke partij binnen 14 dagen na de datum van kennis van een van beide gebeurtenissen een aanvraag indienen bij LawBite om een mediator aanstellen volgens de LawBite Mediation Procedure.

14.4 Binnen 14 dagen na de benoeming van de mediator (hetzij in onderling overleg tussen de partijen of door LawBite in overeenstemming met hun mediationprocedure), zullen de partijen een ontmoeting hebben met de mediator om de procedure voor de mediation overeen te komen, tenzij anders overeengekomen. tussen de partijen en de mediator.

14.5 Alle onderhandelingen die verband houden met het (de) relevante geschil (len) zullen vertrouwelijk worden gevoerd en onverminderd de rechten van de partijen in een verdere procedure.

14.6 Indien de partijen bij bemiddeling overeenstemming bereiken over een oplossing van het geschil, wordt de overeenkomst tot een schriftelijke verklaring herleid en, na ondertekening door de naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen, definitief en bindend voor hen.

14.7 Als de partijen het geschil (de geschillen) niet oplossen binnen 60 dagen (of binnen een langere termijn zoals overeengekomen tussen de partijen) nadat de mediator is aangesteld, of als een van de partijen zich terugtrekt uit de bemiddelingsprocedure, kan elk van de partijen het recht om verhaal te halen door middel van arbitrage door een arbiter die door LawBite wordt aangewezen volgens de regels van het LawBite Arbitration Scheme.

14.8 Elk geschil heeft geen invloed op de lopende verplichtingen van de partijen onder dit privacybeleid.

Vraag uw persoonlijke gegevens op:

gpdr@craftaz.co.uk

contact@craftaz.co.uk